„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Kiadványok Márton Áronról


Márton Áron hagyatéka Dr. Marton József gondozásában

Marton József (szerk.) Márton Áron hagyaték 1. Házasság, család. Maros-vásárhely, 2005, Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyaték 2. Bérmálás. Marosvásárhely, 2006, Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyaték 3. Keresztség, hit. Marosvásárhely, 2008, Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka 4. Oltáriszentség, Krisztus Király. Marosvásárhely, 2008, Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka 5. Papság. Marosvásárhely, 2009. Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka 6. Húsvét. Marosvásárhely, 2009, Mentor Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron hagyatéka 7. Karácsony. Marosvásárhely, 2011, Mentor Kiadó


További kiadványok

Borsodi László, Miklós József (szerk.): Az emberkatedrális. Csíkszereda, 1996
Csíkszereda, 2010, Hargita Kiadóhivatal

Domokos Pál Péter: Rendületlenül. Budapest, 1989. Eötvös Kiadó

Fülöp Mihály, Vincze Gábor (szerk.): Revízió vagy autonómia. Iratok a román—magyar kapcsolatok történetéről (1945—1947). Budapest, 1998, Teleki László Alapítvány

Gagyi József: A krízis éve a Székelyföldön, 1949. Csíkszereda, 2004, Pro-Print Kiadó

Hetényi Varga Károly: Papi sorsok a horogkereszt és a vörös csillag árnyékában. II. Abaliget, 1994, Lámpás Kiadó

Léstyán Ferenc: Erdélyi Szibéria. Gyulafehérvár, 2003, Római Katolikus Érsekség
Marton József – Jakabffy Tamás: Az erdélyi katolicizmus századai. Kolozsvár, 1999, Glória Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron emlékkönyv. Kolozsvár, 1996, Glória Kiadó

Marton József (szerk.): Márton Áron írásai és beszédei. Gyulafehérvár, 1996, Római Katolikus Érsekség

Nagy Mihály Zoltán, Olti Ágoston (szerk.): Érdekképviselet vagy pártpolitika? Iratok a Magyar Népi Szövetség történetéhez (1944-1953). 2009, Csíkszereda, Pro-Print Könyvkiadó

Ozsváth Judit (szerk.): Erdélyi Iskola. Antológia, repertórium. Csíkszereda, 2003, Státus Kiadó

Ozsváth Judit: Márton Áron Erdélyi Iskolája. In Művelődés, LXII. évf., 2009. július—augusztus

P. Szőke János: Márton Áron. 1988, Szerzői Kiadás

Stefano Bottoni: Sztálin a székelyeknél. A Magyar Autonóm Tartomány története. Csíkszereda, 2008, Pro-Print Könyvkiadó

Szentelik a püspököt. Kolozsvár, 1939, Az Apostol kiadása

Vincze Gábor: Adalékok a Márton Áron-per történetéhez. In Székelyföld Évkönyv 2010.

Virt László (szerk.): Bilincs és glória. Részletek Márton Áron püspök beszédeiből, leveleiből. Budapest, 2008, Jel Könyvkiadó

Virt László (szerk.): Márton Áron Breviárium. Budapest, Kairosz Kiadó

Virt László: Márton Áron a lelkiismeret apostola. Budapest.1988. Ecclesia Kiadó

Virt László: Katolikus kisebbség Erdélyben. Budapest – Luzern, 1991, Egyházfórum

Virt László: Nyitott szívvel. Budapest, 2002, Teleki László Alapítvány