„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

A társadalomtudományi diáktábor (augusztus 23-28.) előadóiról

Történettudományról, társadalomtörténetről egyszerre élvezetesen és tartalmasan beszélni nem egyszerű.


Éppen ezért a táborba a legtehetségesebb, és a maguk területén legjobban kommunikáló fiatal tudósok közül hívtunk előadókat, akik értik és értékelik is a fiatalokat.

Bernád Rita a Gyulafehérvári Főegyházmegye Főlevéltárosa (Gyulafehérvár): "A plébániai levéltárakat úgy képzeltem el, mint a Csipkerózsika mesében: minden ott volt, csak éppen az idő állt meg. Ott voltak a régi iratok, de esetenként ötvenéves por, pókháló fedte, innen kellett összegyűjteni, és biztonságos helyre szállítani."

Bodeanu Denisa, a Securitate Levéltárát Átvilágító Országos Tanács levéltárosa (Bukarest): "Astăzi, am convingerea că publicarea unei cărţi pe marginea dosarului este imperios necesară, deşi implică o mare răspundere, mai ales în condiţiile în care se aşteaptă beatificarea sa. Personalitatea episcopului Márton Áron este atât de copleşitoare şi de importantă încât ar fi păcat să nu fie cunoscută atât de către maghiari cât şi de către români.” ("Meggyőződésem, hogy Márton Áron püspök megfigyelésének dossziéiból időszerű volna kiadni egy kötetet, bár tudom, hogy ez a munka óriási felelősséggel is jár, különös tekintettel a várt boldoggá avatásra. Márton Áron püspök személyisége annyira lenyűgöző és jelentős, hogy vétek lenne elmulasztani jobb megismertetését mind a magyarok, mind a románok körében."

Nagy József (Gyergyóremete – Budapest) - hadtörténész, forgatókönyvíró: "A magyar vagy éppen a román nemzetiségű hazájáért hősi halált halt katona emléke megbecsülendő és tette, áldozata tiszteletreméltó. Mindegy, hogy ki kicsoda ellen harcolt, a katona kötelességét teljesítette. Emellett szükséges a két nép történelmének kölcsönös megismerése és elfogadása is. Ebben a filmes feldolgozások fontos szerepet tölthetnek be."

Novák Csaba Zoltán,történész (Marosvásárhely): Úgy gondolom, a besúgók világa elsősorban a rendszert minősíti, és csak utána a rendszerben élő embereket. Inkább emberi esendőségünkre, gyarlóságunkra mutat rá, meg arra, hogy adott diktatórikus rendszerben, ahol különböző nyomások érnek, a társadalom különböző tagjai más-más módon reagálnak ezekre a pressziókra.

Ozsváth Judit történész, pedagógus, egyetemi oktató (Kolozsvár): „Az érzelmi intelligencia kulcskérdés. A magyarországi és a romániai oktatásban is dívó ismeretközpontúság nem jó, nem vezet személyiségfejlődéshez, igazi tanuláshoz. Ismeretekkel felpumpálva, de éretlenül kerülnek ki a fiatalok az iskolából, sőt az egyetemről is. Ez meg is látszik a mai beteg társadalmon […] Ezért nem tartom elégségesnek csak a tanárok jutalmazását, ösztönzését – egyebek mellett a struktúrákon is változtatni kellene.” 

Seres Attila, történész (Budapest)

Silló Ágota, szociológus, phd hallgató: "A szociológia a jelen társadalom jelenségeit kutatja. Kíváncsi az egyének, illetve az egyén és a környezete közötti interakciókra. A szociológiában az az érdekes, hogy egy multidiszciplináris tudomány, sok féle tudománnyal ötvözhető, mint például pszichológiával, történelemmel, hittudományokkal, projektmenedzsmenttel, vidékfejlesztéssel, orvostudománnyal, stb. így ha szociológusnak tanulsz, szinte bármire szakosodhatsz."

A tábor egyéb tudnivalóiról ITT olvashatsz bővebben.