„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Felújítás előtt áll a múzeum - tárgyi adományokat várunk

Márton Áron püspök halála után személyes tárgyai javarészét (végrendelete értelmében) szétosztották a papok, papnövendékek között.


E tárgyak közül néhányat (tintatartóját, írógépét, óráját, lábbelijét, a ravatalánál égő gyertyát, stb.) az elmúlt években a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeumnak adományozták korábbi tulajdonosaik.

Ezúton is köszönjük! Ha a ön vagy az ön családja őriz olyan, egykor a püspök úr tulajdonát képező tárgyat, amelyet (időszakosan vagy véglegesen) a Márton Áron Múzeumban kiállítana, kérjük, jelezze felénk telefonon vagy elektronikus levélben. Tel. +40741484716, martonaronmuzeum@martonaronmuzeum.ro

Ugyanakkor, ha van az ön tulajdonában olyan, a Gyulafehérvári Egyházmegye államosított egyházi iskoláiból 1948 előttről "megmentett" tárgy (jelvény, tankönyv, taneszköz, bizonyítvány, stb.), amelyet a Márton Áron Múzeumban kiállítana/ elhelyezne, felajánlását szívesen vesszük.

Isten fizesse segítségüket!