„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Imacsokrok Márton Áron püspöknek

Bernád Rita-Magdolna és Lázár Csilla szerkesztésében jelent meg egy újabb kiadvány:  Áron püspök szentelésének 80. évfordulója alkalmából 2019-ben szervezett vándortárlat anyagából összeállított album. 


Márton Áron püspököt életében, hivatásában mindvégig elkísérte híveinek és papjainak rajongó szeretete, féltése és imádsága. Ennek az imádságos szeretetnek "kézzel fogható" bizonyítéka ezek az imádságokat tucatszám, sokszor százával felsoroló, színes rajzokkal díszített "imacsokrok", "lelki csokrok", melyeket többnyire különféle ünnepi alkalmakra kapott Márton Áron püspök. A Gyulaheférvári Érseki Levéltár gyűjteményeiben több száz, Márton Áron püspöknek küldött imacsokor található, amelyek egy részét díszes, kézzel festett lapokra jegyezték fel. Sok esetben a plébánosok hivatalos levelek mellékleteként küldték el a felajánlott imák összesítését, így Márton Áron négy évtizedes főpásztori szolgálati idejéből szép számmal találunk a püspöki hivatal iktatott levelezésében is hasonló felajánlásokat. Ez album kifejezetten a Márton Áron személyi hagyatékában fellelhető és a szűkebb értelemben vett történelemkutatásből kimaradt lelki csokrok szemléletesebb darabjait igyekszik a közönség elé tárni. A kötet részét képezi néhány személyes levél, köszöntő és üdvözlőlap-válogatás szöveghű átírása is, amelyhez hasonlót számottevő mennyiségben küldtek a püspöknek négy évtizedes működése folyamán. Ezek mellett  az albumban helyett kapott továbbá egy kisebb válogatás azon ajándéktárgyakból, amelyeket a püspöknek kedveskedtek a hívei.

A könyv kapható a Verbum kiadó könyveit forgalmazó boltokban,  illetve megvásárolható online is:

https://www.verbumkiado.ro/hu/konyv/imacsokrok-marton-aron-puspoknek-gyulafehervari-foegyhazmegyei-leveltar-gyujtemenyeben