„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Imakilenced és lelki programok Márton Áron püspök boldoggá avatásáért 2020 karácsonya és 2021 augusztusa között

„Önmagunk érdeke és a keresztény felelősségérzet arra késztet tehát, hogy a világválság okait a mi körülményeink szemszögéből szemügyre vegyük, azok erkölcsi vonatkozásait feltárjuk, a tanulságokat levonjuk és hasznosítsuk.” (Márton Áron püspök)


Márton Áron püspök kimeríthetetlen szellemi, lelki hagyatéka a jelen válságos időkben is bőven kínál vigasztalást, erősítést, választ a kérdéseinkre és útmutatást az igaz keresztény élethez. Nem véletlen, hogy P. György Alfréd MI, csíkszentdomokosi születésű szerzetes régi terve, hogy Márton Áron püspök boldoggá avatásáért Nagykilencedet tartson a szülőfalu, idén karácsony és jövő év augusztusa (Márton Áron püspök születésének 125. évfordulója) között válik valóra.


A Nagykilenced célja Áron püspök tiszteletének lelki síkon való előmozdítása, ébren tartása, ezáltal is segítve boldoggá avatása folyamatát. Ugyanakkor e közösségi alkalmak lelki táplálékot, erőforrást is kínálnak, Márton Áron püspök hiteles tanításából merítve.

A népmissziós célt szolgáló lelki előkészület az Imádkozzunk Áron püspökkel! című imafüzetben található kilencedre alapul.

A Nagykilenced programjai:

2020 decembere és 2021 augusztusa között minden hónap utolsó szombatján meghívott papok celebrálnak szentmisét és tartanak elmélkedést Áron püspök gondolatai alapján, az egyes témákat elmélyítve és aktualizálva a mai kor kihívásaira. A szentmisék előtt egyórás imádságot – rózsafüzér és egyéb imák – vezetnek a csíkszentdomokosi rózsafüzér-társulatok, a mise végén kerül sor az elmélkedésre és imádkozásra.

A Nagykilenced záró ünnepségeként kerül sor Márton Áron püspök születése 125. évfordulójának megünneplésére, 2021. augusztus 28-án, egy főegyházmegyei zarándoknap keretében Csíkszentdomokoson. 


A szentmiséket a tervek szerint az Erdélyi Mária Rádió közvetítésében és a templom.ro internetes oldalon is lehet követni.

A program FB oldalán minden hónapra vonatkozóan közzéteszünk friss információkat.

Lelki programok a Szent Margit Rendházban: Az imakilenced kiegészül egy-egy hétvégi lelki programmal is a Segítő Nővérek csíkszentdomokosi Szent Margit Rendházában, minden hétvégén más-más meghívott csoport részvételével: januárban polgármestereket, közéleti szereplőket, februárban pedagógusokat, márciusban ifjúsági vezetőket és az ifjúsági lelkészség munkatársait, áprilisban házasokat, családosokat, májusban szerzeteseket, júniusban vállalkozókat, munkaadókat, júliusban egészségügyben dolgozókat hívnak közös imádságra, elmélkedésre a Segítő Nővérek, illetve az általuk felkért programfelelősök.


Online programok, élő bejelentkezéssel: tekintettel a járványügy jelentette korlátozásokra a zarándoklatok szervezése terén, január és július között minden szombaton, a szentmisét követően online beszélgetésekre, előadásokra, műhelymunkára kerül sor, mely eseményeket az érdeklődők a romkat.ro és a Márton Áron Múzeum csatornáin követhetnek élőben.
Az online események programja illeszkedik az Imádkozzunk Áron püspökkel! c. imafüzetben található kilenced által kijelölt témákhoz, mely témák a szentmisében hallott homíliákban is megjelennek. Ezen rendezvények meghívottainak nevét és az esemény konkrét témáit a későbbiekben a katolikus sajtó révén és a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum csatornáin fogjuk hónapról hónapra közzétenni.

Az imakilenced programterve:

I. alkalom – 2020. december 26., 15 óra
Téma: Imádkozzunk együtt Jézus Krisztussal, aki az Eucharisztiában jelen való jó barát és táplálék
a vele járók számára!
Elmélkedést tart: Ft. Obermájer Ervin viceposztulátor

II. alkalom – 2021. január 30., 18 óra
Téma: Imádkozzunk aggódó szeretettel nemzetünk jövőjéért, gyermekáldásért népünk körében!
Elmélkedést tart: Msgr. Csató Béla

III. alkalom – 2021. február 27., 18 óra
Téma: Imádkozzunk az iskolás gyermekekért, hogy nevelésük testi, szellemi, lelki kiteljesülésüket
szolgálja!
Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kerekes László segédpüspök

IV. alkalom – 2021. március 27., 18 óra
Téma: Imádkozzunk az ifjúságért, önazonosságuk és élethivatásuk megtalálásáért!
Elmélkedést tart: Ft. Takó István

V. alkalom – 2021. április 24., 18 óra
Téma: Imádkozzunk a házasulandókért, házastársakért, szülőkért!
Elmélkedést tart: Ft. Szénégető István-Barnabás

VI. alkalom – 2021. május 29., 18 óra
Téma: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!
Elmélkedést tartja: P. Urbán Erik OFM

VII. alkalom – 2021. június 26., 18 óra
Téma: Imádkozzunk a mindennapi kenyérért, a bárminemű – szellemi-fizikai – munkában
dolgozókért!
Elmélkedést tart: Ft. Bara László

VIII. alkalom – 2021. július 31., 18 óra
Téma: Imádkozzunk a szenvedőkért, betegekért és a jó halál kegyelméért!
Elmélkedést tart: P. György Alfréd MI

IX. alkalom – 2021. augusztus 28., délelőtt
Téma: Imádkozzunk az Istennel és egymással való közösségünkért az Egyházban, az Egyházzal és
az Egyházért!
Elmélkedést tart: Exc. Ft. Dr. Kovács Gergely érsek

(A hírhez illusztrációként Lukátsovics Magda festményét használtuk.)