„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Márton Áron-emlékérem a múzeumnak

A Bethlen Gábor Alapítványt 1979-ben hozák létre a magyar kultúra élvonalába tartozó művészek, tudósok, hogy csak néhányat említsünk a legnevesebbek közül: Illyés Gyula, Nagy Gáspár, Boros Miklós, Nemes Nagy Ágnes, Mészöly Miklós


(Az alapítók teljes és illusztris listáját itt tessenek elolvasni:http://www.bethlenalapitvany.com/index.php?me_id=1).
Az Alapítvány 1986 óta adományoz az arra érdemeseknek Bethlen Gábor-díjat, és 1988 óta (!) Márton Áron emlékérmet "a keresztény magyarság szolgálatában kiemelkedő munkát végző személyeknek és intézményeknek."

Rendkívüli megtiszteltetés, hogy ezt az emlékérmet idén az alig 5 éves "fiatal" intézmény, a csíkszentdomokosi Márton Áron Múzeum is megkapta. Köszönjük mindenkinek, aki munkájával, támogatásával, bizalmával hozzájárult eddigi tevékenységeinkhez. Köszönettel tartozunk Szász István Tas úrnak (az egykor Márton Áron írásait is közlő Hitel folyóirat hagyatékát és múzeumát gondozó közírónak) a múzeumról elmondott laudációért és Frigyesy Ágnesnek az alábbifotókért. Isten fizesse meg mindenkinek!

Szász István Tas laudációja