„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Márton Áron Nagykilenced MÁJUSBAN is

2021. május 29-én, szombaton tartjuk Csíkszentdomokoson a Márton Áron Nagykilenced hatodik  szentmiséjét és a hónap témájához kapcsolódó programokat.

Téma: Imádkozzunk papi és szerzetesi hivatásokért, Istennek adott életük töretlenségéért!


Programok a csíkszentdomokosi templomban:

 • 17.00 – Szentségimádás szerzetesek, kispapok vezetésével

 • 18.00 – Szentmise Áron püspök boldoggá avatásáért, valamint papi és szerzetesi hivatásokért. Főcelebrál és elmélkedést tart: P. Urbán Erik OFM

Online követhető beszélgetés szerzetesekkel:

Kezdési időpont és közvetítés:

A beszélgetés résztvevői:

 • A kerekasztal beszélgetést vezeti:

 • Hadnagy Margó segítőnővér, gyermekorvos, a marosvásárhelyi Segítő Nővérek közösségének tagja. 

 • Beszélgetőtársak: 

 • Katalin nővér, a marosszentgyörgyi Kis Szent Teréz kármelita közösségből

 • Klarissza nővér, a székelyudvarhelyi Mallersdorfi Szegény Ferences Nővérek közösségéből

 • Bátor Botond testvér, a hargitafürdői Pálosok közösségéből

 • Pantea Tibor testvér, a kolozsvári Ferences közösségből

Miről szól majd a beszélgetés?

Márton Áron püspök úr álma az volt, hogy az ő szülőfalujában egy szerzetes közösség telepedjen majd le. Így aztán a Márton Áron kilenced keretén belül nagy öröm számunkra, hogy ez a szombat “a szerzeteseké” is.

Vajon milyen emberből lesz a szerzetes? 

Mik a "gyanús" jelek? 

Aztán mi ebben az életformában az ígéret, a meghívás? 

Hol lesz ez kihívás, akár kudarcélmény is? 

És mégis, mindezekkel együtt,vajon miért mondta Ferenc pápa azt, hogy "Ahol szerzetesek vannak, ott öröm van"? H

onnan fakadhat ez az öröm?

 

Érdekel bármelyik ezek közül a kérdések közül? Vagy egyszerűen érdekes lehet szembenézni öt különböző rend szerzeteseivel-szerzetesnőivel? 

Várunk szeretettel!

Lelki program a csíkszentdomokosi Szent Margit Rendházban:
 

Előre bejelentkezett kispapok, szerzetesek, és egyházmegyés papok  részvételével a szombati nap folyamán lelki program zajlik a Szent Margit Rendházban. A program célja imádkozni a születendő hivatásokért, a papi és szerzetesi közösségért, illetve hivatásunk gazdagságát megosztani, hivatásunkban egymást megerősíteni.

 

A keretrendezvényről: 

Márton Áron püspök szülőfaluja kilenc hónapos programmal készül a nagy püspök születésének 125. évfordulójára. A program kezdeményezője P. György Alfréd MI csíkszentdomokosi születésű szerzetes, megvalósításában a Segítő Nővérek által fenntartott Szent Margit Rendház, a plébánia, csíkszentdomokosi imacsoportok, a Márton Áron Múzeum és számos helyi önkéntes kapcsolódott be. A decemberben megkezdett “nagykilenced”, a minden hónap utolsó szombatján Csíkszentdomokoson végzett szentmisék mellett tematikus programokat is tartalmaz. 

További tájékoztatással készséggel állunk rendelkezésükre telefonon, WhatAppon, e-mailen:

 

 • Bodó Andrea - kulturális referens, Csíkszentdomokos Polgármesteri Hivatala, tel. 0751523114, e-mail: andibod87@gmail.com  

 • Lázár Csilla - a MÁM önkéntese, tel. 0741484716, e-mail: lazarb_csilla@sec.ro 

 • P. György Alfréd MI  - kamilliánus szerzetes, tel. +36 30 504 3166, gyorgyalfred@gmail.com