„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Megemlékezés és V. Márton Áron-konferencia

A csíkszentdomokosi Márton Áron Egyesület és Márton Áron Múzeum idén ötödik alkalommal szervez konferenciát és megemlékezést Márton Áron erdélyi püspök szülőfalujában, az ő születésnapjára időzítve, 2016. augusztus  27-28-án.


A hagyományoknak megfelelően az V. csíkszentdomokosi Márton Áron-konferencia a püspököt tisztelő szélesebb közönségnek kíván lehetőséget biztosítani, hogy a történész-kutatók legújabb kutatási eredményeit megismerhessék. Ennek megfelelően idén is Márton Áron életének, munkásságának különböző szakaszait újabb szempontok szerint vizsgáló történészi előadások lesznek hallhatók augusztus 27-én délelőtt 10.00 és délután 17.00 óra között.

 

 

 

Az alig huszas éveinek végén  járó Márton Áron ditrói tevékenységéről Molnár Melinda (Marosvásárhely), a harmincas évekbeli kolozsvári katolikus értelmiség Márton Áronnal való kapcsolatáról Izsák Anikó (Kolozsvár), a szintés harmincas évek végi lengyel diplomáciai kapcsolatokról Seres Attila (Budapest), a Domokos Pál Péterrel közösen vallott népművelési célokról Ozsváth Judit (Kolzosvár), az egyház és a diktatúra viszonyáról Virt László (Lázi), illetve  “Márton Áron az eszmék kereszttüzében” címmel Marton József nagyprépost (Gyulafhérvár) tart összefoglaló előadást.

Mivel az utóbbi időben örvendetes módon megnövekedett Márton Áron püspök látható tisztelete határon innen és túl is, a domokosi konferencia jó alkalom a püspök szentté avatási ügyét vivő posztuláció számára, hogy a boldoggá, illetve szentté avatási ügy szempontjából értékelje a Márton Áron-kultusz újabb jelenségeit. Msgr. Kovács Gergely posztulátor előadásában kitér a Márton Áron-tisztelet felelősségére és a Márton Áronhoz kapcsolódó írásos és fotó-hagyaték felhasználásának feltételeire is.

MEGHÍVÓ letöltése

RÉSZLETES PROGRAM letöltése

PLAKÁT letöltése

VÁRUNK SZERETETTEL MINDEN ÉRDEKLŐDŐT!