„A kényelmes napokról nekünk le kell mondanunk: harcok idején, történelmi fordulóban, eszmék és népek elkeseredett mérkőzésekor születtünk, de a nagy időkhöz nagy nemzedék kell, s megéri, hogy szerepet vállaljunk, össze­fogjunk, mint még soha, s a nyomasztó jelenben is tántoríthatatlan bizalommá: dolgozzunk." - Templom és iskola

Szentmise Márton Áron püspök boldoggá avatásáért Ferenc pápa csíksomlyói látogatását követő napon

Szeretettel meghívunk minden környékbeli és messziről jött zarándokot június 2-án vasárnap Csíkszentdomokosra ...


hogy a 11 órás szentmise keretében adjunk hálát és imádkozzunk együtt szentéletű püspökünk, I. Sz. Márton Áron püspök boldoggá avatásáért szülőfaluja, Csíkszentdomokos templomában.
A szentmisét P. György Alférd M.I. csíkszentdomokosi születésű szerzetes pap, az osztrák kamilliánus tartomány generális delegátusa celebrálja.
A szentmise után lehetőség lesz megtekinteni a Márton Áron Múzeumot. Ugyanitt múzeumpedagógiai foglalkozást tartunk a gyermekeknek, családoknak .

Fotó: Márton Áron püspök bevonul a csíksomlyói búcsúra 1949-ben (szinte napra 70 évvel ezelőtt).

Mottó: „Az élet igaz iránya az Isten akarata.”  (Márton Áron püspök)